Exadan Linguistics TM & BE OG

 

Learn the modern way, it does not matter where you are or where you live, we are everywhere.


Skype course contacts :                  

                                      exadan_english1

                                       exadan_deutsch1

                                       exadan_français1

                                       exadan_español1

                                      exadan_hrvatski1

                                        exadan_magyarul1

 

 

 

 Marc De-Schuster, B.A.        (+43 660 38 35 068)

      m.s@exadan-linguistics.com

 

     

     Anfragen

     office@exadan-linguistics.com

 

      Headquarters:

      Villa Wellspacher am Semmering

      Schneebergblick 19 

      A-2680 Semmering

 

      Flavour Bar Neunkirchen

           Triesterstraße 19

           A-2620 Neunkirchen

 

           Bankverbindung: Sparkasse Mürzzuschlag

           Bankleitzahl: 20828

           IBAN: AT84 20828 00400042370

           BIC: SPMZAT21XXX